Kostenbesparing door Xecute

Xecute biedt oplossingen middels diverse producten en diensten, die in hun geheel door ons worden uitgevoerd of vanuit ons eigen netwerk worden ingezet. Hierbij staat centraal dat deze ten gunste komen van de klant. Voor de klant levert dit naast tijdsbesparing ook geruststelling op.  Door één aanspreekpunt, die uw gehele ICT kent (en eventueel beheert), kunnen oplossingen en/of problemen sneller afgehandeld worden. 

Wij kijken anders naar ICT dan gebruikelijk binnen onze branche. Wij kijken met jou mee, want voor jou geldt namelijk:

Business First – Technology Second!

Business First – Technology Second!

Xecute kiest voor een langdurig relatie met jou en niet voor een traditionele sales aanpak. Dit komt tot uiting in een vertrouwensband met de klant. Geen korte termijn visie gericht op sales, klanten tevreden houden op lange termijn door vooruitdenkend en innovatieve oplossingen aan te dragen. Daarbij geldt dat de techniek uw onderneming ondersteund in bijvoorbeeld: efficiënter werken, gebruikersgemak, processen automatiseren, veiliger en compliant te zijn.

Xecute analyseert, adviseert, realiseert en onderhoudt jouw automatisering, telefonie en cloud oplossingen. Wij richten ons op het adviseren, realiseren en managen van automatisering, telecommunicatie, internet gerelateerde diensten en telefonie, met name voor het MKB.
Xecute heeft een andere manier van werken. Wij kijken naar oplossingen voor de lange termijn, zodat u kunt blijven ondernemen en uiteindelijk kosten bespaart op de lange termijn. Daarin nemen we ook uw ambities mee voor het verantwoord ondernemen. Alle data centers die wij gebruiken hebben de ISO 14001 certificering. Met het ISO 14001 certificaat streeft men naar betere milieuprestaties en duurzaam aan de toekomst bouwen. Voor het datacenter zijn er bij de aanleg o.a. energiebesparende maatregelen getroffen, zoals groene stroom en buitenkoeling. 

Door gebruik te maken van “prefered suppliers” zijn onze technici geschoold om direct binnen het systeem van de aanbieder te handelen.  Zo heb je geen wachttijden en word jij direct geholpen. Wij kunnen bijvoorbeeld direct de simkaart blokkeren, maar ook direct je abonnement bijstellen. We Xecute = ten uitvoer brengen voor jou!

Phone Touch